THE FUTURE OF ART by aguiladesign

THE CREATION  OF THE FREE WILL
is the largest art work ever since
It is a creative intervention in live multidimension of consciousness and environment, broadly  supported on a social level   

foundation Ciudad del Hombre acting for this creation   

gebouwd in de horizontale zwaartekrachten, en in de interval van de verticale zwaartekracht. Dat wil zeggen dat de echo van dit creatief gebeuren, de idee,  zich blijft uitstrekken in de eeuwigheden van de tijd, als een geestelijke realiteit e dat  de relatieve, materiĆ«le manifestatie een maximum duurtijd heeft van EEN generatie.

Universidad libre  de las colinas 1978
Tentoonstellingen 1977 &
Installation campus universiteit Annwerpen
Installation  LLauro 1978
Installation El Alto 1988 -1996
Masterplan Vakantie dorp 1982
industrial  design 1963 tot 
art points 2001 -2007
museum  Lasoberana 1999
art space 2011
Art Communication  2008
The school of Ilicitis 1978 -1980
Drawings


See more about the creations of the artist:

 www.artssciencescommunication.com

UNIVERSIDAD LIBRE DE LAS COLINAS  1978  ILICITIS    

PHOTO GALLERY

Ephemerical architecture - installations - parks and gardens

AGUILA 
creator, docent, 
and curator

aguiladesign@hotmail.com

Make a free website with Yola