THE FUTURE OF ART by aguiladesign

 

 

 

 

 

 

 

 

artspace  2011...

Het gaat om een concept voor tentoonstellingen voor allen, gebaseerd  op een sociaal oogpunt met goede moderne, sociale kunst, blijvend gedacht voor mensen die zelden of nooit bezoek brengen aan een kunstgallerij, en voor kunstenaars die ook onafhankelijk van gallerijen willen tentoonstellen.
Dit socaal-artistiek evenement verzorgt en informeert over hedendaagse beeldende kunst, onze gemeenschappelijke erfenis in het dagelijksleven.Voor de organisatie van de opeenvolgende tentoonstellingen  is de vriendenkring Buena Vida verantwoordelijk.
Aartspace bij "Rincon deluna", Crta. Guardemar- Rojales, Costa Blanca, Spanje.
De eerste  van de opeenvolgende tentoonstellingen wordt geopend op 19 mei 2011, om 19:00 uur. De werken blijven ongeveer een maand hangen.
Kunstenaars die willen deelnemen aan  de maandelijkse tentoonstellingen zijn welkom.
Curator is Jan Gielens, email: aguiladesign@hotmail.com 

ARTSPACE 2011
is a concept of exhibitions for everybody, with a social aim and showing good modern social art.
It is aimed at people who rarely or never visit an art gallery and at artists who would like to exhibit independantly of the galleries.
This social artistic event cares and informs about contemporary visual arts, our common heritage of daily life.
The "Buona Vida" club of friends is in charge of the organisation of the succeeding exhibitions .
Artspace: at "Rincon de Luna", Crta Guardamar - Rojales, Costa Blanca, Spain.
The first of the succeeding exhibitions will be opened on Thursday 19th May,2011, at 19 p.m. The works will be shown during about one month.
Artists who want to participate at these monthly exhibitions are wellcome.
The curator is Jan Gielens, who equally was the curator of Art Points.
contact email: aguiladesign@hotmail.com 

 

ARTISTS: 

Regeer Wil 

   Ricky

    Baten Gerrie

     Kappelhof Piet 

 The second of the  succeedig exhibitions -  28 juni  2011-  solo ,BEN ROTMAN  &  Regeer Wil, Baten Gerrie, Kappelhof piet,, Ricky Van Zon

Las obras del pintor Ben Rotman une lo tradicional con lo moderno. Revelan la mano experta de un artista especializado en la técnica al óleo. Muestra la mano experta de un artista que también domina la técnica del pincelado propio del siglo 21 - el ratón digital. El resultado, pinturas que son expresiones figurativas de la vida cotidiana. Expresiones que transmiten emociones. Impresiones que revelan los verdaderos aspectos de la vida de las personas.

Nacido en Israel, Rotman estudió arte en Europa y en Israel. Sus trabajos han sido expuestos en galerías de Nueva York, Alemania, e Israel.

IN

The works of Ben Rotman blend the old and the new. They reveal the skilled hand of an artist trained in the brush and oil technique. They reveal the skilled hand of an artist who has also mastered the brush of the 21st century -- the digital mouse. The end result are paintings that are figurative expressions of everyday life. Expressions that emit emotion. Impressions reveal the true aspects of the lives of people.

Born in Israel, Rotman has studied art in Europe and in Israel. His works have appeared in galleries in New, York, Germany, and Israel.

NL

De werken van Ben Rotman mix van de oude en de nieuwe. Ze onthullen de bedreven hand van een kunstenaar opgeleid in de borstel en olie techniek. Ze onthullen de bedreven hand van een kunstenaar die ook beheerst de borstel van de 21e eeuw - de digitale muis. Het eindresultaat zijn schilderijen die zijn figuurlijke uitdrukkingen van het dagelijks leven. Expressies die emotie uitstralen. Impressies die zich bezighouden. Impressies onthullen de ware aspecten van het leven van mensen.


 Geboren in Israël, heeft Rotman studeerde kunst in Europa en in Israël.  Zijn werken zijn verschenen in galeries in New, York, Duitsland en Israël.

 


 

Holiday exhibition 22 july-August 2011


             artists                   title                          technique                  dimensions


ricky van zon                   water lily                 oil on canvas                70/30   - 2010

baten gerrie                     fiery                        oil on canvas                60/80   - 2006

                                                      bull                         acryl                              60/80   - 2007

juanjo gil                          evening storm         oil op canvas                40/46    - 2009


burbel                               untitled                    paintbrush on paper     140/65

                                                      untitled                                                          44/55

                                                       untitled                                                          44/55

samara                              sunset                      oil on canvas                55/46  - 2008


 

 

 De vierde tentoonstelling - 1 September 2011- tot begin Oktober solo ,Burbel - & , Baten Gerrie ,Ricky Van Zon, juanjo gill, samara

 

 

                        DE VERDERE TENTOONGESTELDE WERKEN KUNT U BEKIJKEN OP

Make a free website with Yola