THE FUTURE OF ART by aguiladesign

Llauro is designed and constructed in the same idea as the City of Light. But it shows a more active behaviour, in their relative material manifestation of interactrion between space and matter

Llauro is ontworpen en gebouwd in dezelfde idee als the city of light. Het heeft echter een aktiever electronisch gedrag, in hun relatieve materiële manifestatie van interaktie tussen ruimte en materie.

Installation Llauro, France, 1978

Gebouwd in de horizontale zwaartekrachten en in de interval van de verticale zwaartekracht. Dat wil zeggen dat de echo van dit creatief gebeuren, het idee, zich blijft uitstrekken in de eeuwigheden van de tijd ,als een geestelijke realiteit. En de relatieve materiëe manifestatie een maximum duurtijd heeft van EEN generatie.


Constructed in the horizontal gravity forces and in the nterval of the vertical gravity. This means that the echo of this creative happening, the idea, keeps expanding in the eternities of time as a spiritual reality and that the relative material manifestation has a maximum  lifetime of one generation


The site in Llauro, France, is composed of three separate geographic situations which form a unity. They are situated within a radius of some kilometers. The transparent, multi-dimensional work of art, integrated  by these three separated units with appropriate installations, is situated in the "Commune de Llauro" and in the "Commune de Vivès" in the French East Pyrenees. 

The central site is situated in the "Commune de Llauro", East Pyrenees, Chemin Communal vers Tordères, "Coll del Puig", section A, Parcel nº 338P, surface 2.565 square meters. The owner of the parcel is "Cité de l'Homme", Société Civile d' Étude et de Recherche".  

In the middle of the upper platform is situated a round platform (with a six meter diameter), a stone floor surrounded by a rise composed by a stone sitting place, which is interrupted by an entrance of three meter width. 
At the west side of this platform  a tea house is situated , which can be reached from the forum via a small path, winding between the wild schrubs, herbs and cork-oaks. The tea-house is built in wood, and a flexible awning construction, which is used as a wall and roof shelter when it is unfold. 
Several wooden terraces, constructed on different levels, surround the tea-house. The path which leads to the next, lower situated platforms, winds as a noose downwards. The walker who follows this path  becomes quiet and experiences a stimulation of breath. 
So we get to the platform where twelve dwellings are situated around a central square and where you have a panoramic sight on the wide environment. 
The houses are built by means of ingenious, very simple wooden combinations. Some houses are worked out in each other, others stand separate, but all are vaulted by a mayor awning construction that stands almost loose from the houses and which forms the walls and the roofs of the houses.

On a kilometer distance of this monumental work of art, called "The Middle", towards the south, is situated the "Prana Hill". 

It is built by means of wooden constructions, with small sheds, according to the necessity. 
This "Prana Hill" is situated in a small rolling valley with a little brook. The constructions, composed of large platforms on different levels, is used for the practice of self healing and all public installations are incorporated for this purpose, such as treatment rooms, relax platforms, bathes, kitchens, etc. 
Going down on the way to Vivès, before getting to this village, you can find, on the territory of Vivès, the "Mas Ilici". It  has be designed by AGUILA and built for the purpose of encounters of practisers of soft healing and other alternative medical care. 

The Encounter Centre "Mas Ilici"

This whole construction, built of materials of the region, lies in the centre of the very geobiological residence zone. 
The building is used for temporary encounters (maximum a few days) in a most relaxed way, for organizational and practical purposes of these practisers of soft medecine. 

                                  llauro  

                                                                    llauro 

                                                                       llauro 

                                      llauro 

                                     

Studie rapport geobiologie door Dr.Pierre Déoux, arts, inzake de "COLL DEL PUIG" - LLAURO- P.O. van de "CITE DE L´HOMME", soc. civile d´études et de recherches.

                           

The idea from which arises the art work "the creation from out the free will" is unlimited. This art work is the reflection in time and space of the reality of the idea. The physical repercution of the creative funcionality


Het centrum (HARA) van deze site is bijzonder interessant op elektro-magnetisch en vooral kosmo-tellurisch vlak. De enige opstijgende golf van deze site is een golf van 10 cm, ttz  het  kosmo-tellurische dieptegeluid dat hier zijn hoogtepunt vindt. Er zijn twee beangrijke punten: deze kosmo-tellurische assen bevinden zich niet in de magnetische aarde-as, maar in de elektrische zonne-as. En de richting die globaal door deze twee assen,  die zich kruisen, genomen  wordt is aan de ene kant  40º van de waarschijnlijke zonsopgang in de zomer in deze zone, en aan de andere kant 115/120º van de richting van de zonsopgang in de winter.

Dit zijn de extreme posities die de zon kan hebben. De specifieke opstijgende golf, die op deze plaats gevonden wordt, komt overeen met een karakteristiek van de zonnestraling; de golf, gedragen door deze omgeving maakt er een zonne-plaats van.

  We hebben op deze plaats ook een punt gevonden  waar we, op gebied van elektrostatische energie, de reaktie hebben van opstijgende golven. Deze elektrostatische energie is als een punt van de minste weerstand van de aarde op deze preciese plaats. Wanneer de negatieve elektrische ladingen het overwicht hebben  en gemakkelijk het  teveel aan lading afleiden, is dit een plaats waar men naartoe gaat om zich te desatureren van het exces aan elektrische energie. Een punt van mindere weerstand van de aarde, die kalmeert. De Romeinen zouden dit punt de "MUNDUS" genoemd hebben, ttz "het punt tussen Hemel en Aarde".


http://www.artssciencescommunication.com/free/creation_n.html       

Make a free website with Yola