THE FUTURE OF ART by aguiladesign

 

 

 

 

 

 

 

 

 the school of Ilicitis 1978

 Deze kreaties die een waarschijnlijkheidspatroon vertonen dat fluktueert in kontinue ritmische bewegingen, als semi lichtgolven in de leegte van deze ruimte in de nabijheid van de  werken Het gaat over de fysische realiteit tussen bestaan en niet bestaan. De identiteit wordt ervaren als een organisch geheel waarin de schijnbare tegenstellingen en de onverzoenbare noties niets anders blijken te zijn dan de verschillende aspekten van één en dezelfde realiteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make a free website with Yola